Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Webshophosting.nl bevatten de kleine lettertjes die belangrijk zijn bij het aangaan van overeenkomsten. De Algemene Voorwaarden beschrijven de wederzijdse rechten en plichten.

Het is geen gezellig leesvoer, maar toch hebben we voor alle duidelijkheid deze kleine lettertjes ook op onze website gezet. Uiteraard zijn de algemene voorwaarden ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Onze Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in 3 delen:

© De inhoud van deze algemene voorwaarden is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze algemene voorwaarden mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webshophosting.nl worden verveelvoudigd, digitaal opgeslagen of anderszins worden vermenigvuldigd, anders dan ter kennisneming van de inhoud daarvan voor het doel en in het kader waarvan deze zijn opgesteld door Webshophosting.nl.